מאגרי קולחים

תכנון והנדסת מאגרי מים ומאגרי מי קולחין

תכנון מים וביוב

תכנון תשתיות מים וביוב, תכניות אב

ניקוז וניהול נגר

ניקוז תשתיות חקלאיות, תשתיות תחבורה, הסדרת נחלים

מתקני טיהור שפכים

תכנון, ביצוע, הקמה, ייעוץ ותפעול שוטף של מכוני טיפול בשפכים

מתן חוות דעת וייעוץ

חוות דעת וייעוץ מקצועיים בתחום תשתיות המים, הובלת תהליכי רגולציה מול הרשויות

שירותי ניהול ופיקוח

ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום ניהול תשתיות מים

מאגרי קולחים

תכנון והנדסת מאגרי מים ומאגרי מי קולחין

תכנון מים וביוב

תכנון תשתיות מים וביוב, תכניות אב

ניקוז וניהול נגר

ניקוז תשתיות חקלאיות, תשתיות תחבורה, הסדרת נחלים

מתקני טיהור שפכים

תכנון, ביצוע, הקמה, ייעוץ ותפעול שוטף של מכוני טיפול בשפכים

מתן חוות דעת וייעוץ

חוות דעת וייעוץ מקצועיים בתחום תשתיות המים, הובלת תהליכי רגולציה מול הרשויות

שירותי ניהול ופיקוח

ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום ניהול תשתיות מים

הלקוחות שלנו

האתר נבנה ועוצב ע"י אדאקטיב